Przyjazd
24 maja 2018
Wyjazd
25 maja 2018


Polityka prywatności

 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Niniejsza polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych użytkowników serwisu internetowego dostępnego pod adresem domenowym orle-gniazdo.pl, zwanego dalej Orle-Gniazdo.pl
 2. Administratorem danych osobowych użytkowników Orle-Gniazdo.pl jest Centrum Kongresów i Rekreacji Orle Gniazdo Szczyrk Sp. z o.o., zwane dalej Administratorem, z siedzibą w Szczyrku (43-370) przy ul. Wrzosowej 28a, NIP: 5470085485, REGON: 70017990, KRS: 160176, e-mail: recepcja@orle-gniazdo.pl

 

§ 2 ZAKRES I CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

 1. Zakres danych osobowych podawanych przy zakładaniu konta obejmuje: adres e-mail.
 2. Zakres danych osobowych podawanych przy dokonywaniu rezerwacji pokoju, pakietu, biletu) i korzystaniu z innych usług, bezpośrednio związanych z koniecznością dokonania płatności (np. zakup vouchera), obejmuje w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej: imię, nazwisko, adres zamieszkania, kraj, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego.
 3. Zakres danych osobowych podawanych przy dokonywaniu rezerwacji pokoju, pakietu, biletu) i korzystaniu z innych usług, bezpośrednio związanych z koniecznością dokonania płatności (np. zakup vouchera), obejmuje w przypadku osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą lub będących przedstawicielami spółek handlowych i organizacji trzeciego sektora: imię, nazwisko, nazwa firmy, adres siedziby, kraj, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego, NIP.
 4. Zakres danych osobowych podawanych w formularzu kontaktowym obejmuje: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego.
 5. Zakres danych osobowych podawanych w zapisie do newslettera obejmuje: imię, adres e-mail.
 6. Administrator może prosić o inne dane osobowe w zakresie uzasadnionym rodzajem i zakresem świadczonych usług.
 7. Dane osobowe użytkownika podawane przy zakładaniu konta oraz dokonywaniu rezerwacji lub innych odpłatnych usług w Orle-Gniazdo.pl, będą wykorzystywane w celu aktywacji konta użytkownika, świadczenia wybranej usługi oraz w innych prawnie usprawiedliwionych celach.
 8. Dane osobowe użytkownika podawane przy wypełnianiu formularza kontaktowego będą wykorzystywane w celach marketingowych (wszystkie formularze poza tymi zawartymi na podstronie /kariera) lub w celach związanych z prowadzonym procesem rekrutacji.
 9. Dane osobowe użytkownika podawane przez użytkownika zbieraną są również w celu przesyłania informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, ze zmianami), jeżeli użytkownik wyraził na to zgodę.
 10. Podanie danych osobowych przez użytkownika jest dobrowolne, ale może być również konieczne w innych uzasadnionych okolicznościach, o czym użytkownik każdorazowo zostanie poinformowany.

 

§ 3 PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

 1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora, jako administratora danych, do przetwarzania danych osobowych bez zgody osoby, której dane osobowe są przetwarzane.
 2. Wyrażenie przez użytkownika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych następuje przez zaznaczenie właściwego pola w formularzu w trakcie jego wypełniania.
 3. Użytkownik może w każdej chwili odwołać zgodę, jednak brak takiej zgody może wiązać się z niemożliwością świadczenia usług.

 

§ 4 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

 1. Funkcjonalność Orle-Gniazdo.pl jest zabezpieczona zaszyfrowaną komunikacją z użyciem certyfikatu SSL.
 2. Dostęp do danych osobowych użytkowników mają tylko pisemnie upoważnione osoby, a przy przetwarzaniu tych danych Administrator stosuje wymagane ustawą i rzporządzeniem środki techniczne i organizacyjne mające na celu zabezpieczenie danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmian, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 3. Dane osobowe użytkowników nie będą udostępniane innym podmiotom, instytucjom lub osobom trzecim, chyba że dzieje się to za wyraźną godą lub na życzenie użytkownika, lub też na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwowych na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.
 4. Dane osobowe użytkowników nie będą również podlegać profilowaniu, w tym automatycznemu podejmowaniu decyzji.

 

§ 5 PRAWA UŻYTKOWNIKA

 

 1. Użytkownik ma prawo dostępu danych, w celu ich sprostowania i usunięcia oraz żądania ograniczenia ich przetwarzania ze względu na swoją szczególną sytuację, wycofania udzielonej zgody w każdym momencie, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli przetwarzanie danych będzie naruszało przepisy o ochronie danych osobowych.
 2. W przypadku zmiany danych osobowych użytkownik powinien zadbać o niezwłoczne uaktualnienie danych.
 3. Użytkownik może zwrócić się do Administratora z prośbą o usunięcie jego danych osobowych w całości lub w określonej części.
 4. Administrator może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli użytkownik naruszył regulamin konta użytkownika lub obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności użytkownika.
 5. Użytkownik może w każdym dniu tygodnia skontaktować się z Administratorem w celu skorzystania z przysługujących mu uprawnień, w tym uzyskania informacji o tym, czy i w jaki sposób Administrator wykorzystuje lub zamierza wykorzystywać jego dane osobowe.
 6. Adres, pod którym można się kontaktować z Administratorem to: Centrum Kongresów i Rekreacji Orle Gniazdo Szczyrk Sp. z o.o., ul. Wrzosowa 28a, 43-370 Szczyrk, e-mail: ado@orle-gniazdo.pl

 

§ 6. POZYSKIWANIE I PRZETWARZANIE INNYCH DANYCH

 

 1. Administrator w Orle-Gniazdo.pl stosuje pliki typu cookies. W ramach Orle-Gniazdo stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  a) niezbędne pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Orle-Gniazdo.pl (np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelnienia w ramach Orle-Gniazdo.pl);
  b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa (np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Orle-Gniazdo.pl);
  c) wydajnościowe pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania z podstron internetowych Orle-Gniazdo.pl;
  d) funkcjonalne pliki cookies, umożliwiające zapamiętanie wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika (np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik);
  e) reklamowe pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

  Pliki cookies mogą być wykorzystywane i zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika również przez współpracujących z Administratorem partnerów.

  Technologia localStorage pozwala przechowywać podobne do cookies informacje, w szczególności w środowiskach, w których technologia cookies nie działa prawidłowo lub działać nie może.

  W większości przeglądarek internetowych można kasować pliki typu cookies z twardego dysku komputera, zablokować wszystkie przesyłane cookies lub ustawić ostrzeżenie przed zapisaniem takiego pliku na dysku. Aby dowiedzieć się więcej o takich funkcjach, należy zapoznać się z instrukcją obsługi przeglądarki internetowej lub jej ekranem pomocy.

  Aby nie zezwalać na działanie technologii localStorage należy wyłączyć współpracę przeglądarki z tą technologią, co odbywa się zazwyczaj w analogiczny sposób jak dla rezygnacji z otrzymywania plików cookies.

  Poniżej znajdują się adresy URL do przykładowych, oficjalnych stron internetowych producentów najczęściej używanych przeglądarek internetowych, na których znajduje się informacja o czynność potrzebnych do zmiany ustawień danej przeglądarki w wyżej opisanym zakresie:
  - Internet Explorer 9: http://windows.microsoft.com/pl-pl/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9
  - Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
  - Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
  - Opera 8.0: http://help.opera.com/Windows/8.0/pl/cookies.html

  Dla przykładu, korzystając z przeglądarki Internet Explorer należy wybrać opcję: Narzędzia/Opcje internetowe/Prywatność/Zaawansowane/Zablokuj pliki cookie. Aby skasować cookies dotychczas zapisane na urządzeniu należy dodatkowo wybrać opcję Narzędzia/Opcje internetowe/Ogólne/Usuń pliki Cookies.

  Dla wyłączenia technologii localStorage zaleca się także następujące czynności w zależności od posiadanej przeglądarki:

  a) Mozilla Firefox
  - naciśnięcie kombinacji klawiszy „Ctrl + Shift + Delete” wywoła okno zawierające opcje usunięcia danych elementów. Element ciasteczka dotyczy usunięcia plików cookies oraz zawartości localStorage.
  - w miejscu na wpisanie adresu www należy wpisać komendę about:config, a następnie w linii „dom.storage.enabled” zamienić domyślną wartość „true” na „false”.

  b) Google Chrome
  - naciśnięcie kombinacji klawiszy „Ctrl + Shift + Delete” wywoła okno zawierające opcje usunięcia danych elementów. Element „Pliki cookie oraz inne dane witryn i wtyczek” dotyczy usunięcia plików cookies oraz zawartości localStorage.

  c) MS Internet Explorer 11:
  - naciśnięcie kombinacji klawiszy „Ctrl + Shift + Delete” wywoła okno zawierające opcje usunięcia danych elementów. Element „Pliki cookie i dane witryn sieci Web” dotyczy usunięcia plików cookies oraz zawartości localStorage.
  - z głównego menu należy wybrać Narzędzia/Opcje internetowe/zakładka Zaawansowane/Zabezpieczenia, a następnie odznaczyć „Włącz przechowywanie DOM”.

  d) Opera:
  - z głównego menu należy wybrać Menu/Ustawienia/Usuń prywatne dane. W oknie  dialogowym należy wybrać elementy do usunięcia.  Element „Usuń wszystkie pliki cookie” oraz „Wyczyść magazyn stały” spowoduje usunięcie plików cookie oraz zawartości localStorage.
  - w miejscu na wpisanie adresu www należy wpisać komendę opera:config. Linię „localStorage”  ustawić “0” (zero) w polach “Domain Quota Exceeded Handling For localStorage” oraz “Domain Quota For localStorage”.

  Administrator nie odpowiada za zawartość plików cookies wysyłanych przez inne strony internetowe, do których linki umieszczone są na stronach serwisów.

 2. W przypadku korzystania z Orle-Gniazdo.pl lub świadczonych w ramach serwisu usług przy użyciu urządzeń przenośnych, Administrator może pozyskać, w szczególności, dane identyfikacyjne urządzenia przenośnego, operatora usług internetowych oraz abonenta. Zebrane w ten sposób dane będą przetwarzane w sposób anonimowy i będą wykorzystywane wyłącznie w celach statystycznych lub w celu zapewnienia prawidłowego korzystania przez użytkownika z Orle-Gniazdo.pl

 3. W trakcie korzystania z Orle-Gniazdo.pl zbierane są również informacje związane z przeglądaniem zawartości Orle-Gniazdo.pl, takie jak liczba i źródło wizyt w Orle-Gniazdo.pl, czas wizyty, przeglądane treści, liczba i rodzaj otwieranych podstron, wykorzystane odesłania, numer IP komputera. Administrator nie łączy takich informacji z posiadanymi danymi osobowymi i nie wykorzystuje ich do identyfikacji użytkownika, chyba, że jest to niezbędne dla prawidłowego świadczenia usługi.

 4. Informacje, o których mowa w ust. 3 powyżej, zbierane są wyłącznie w celach związanych z badaniem rynku i ruchu internetowego w ramach Orle-Gniazdo.pl, w celach statystycznych, w szczególności dla oceny zainteresowania treściami zamieszczanymi w Orle-Gniazdo.pl oraz ulepszaniem zawartości Orle-Gniazdo.pl i jakości świadczonych usług.

 5. Orle-Gniazdo.pl zawiera pluginy do serwisów społecznościowych: Facebook, Instagram, Youtube, Twitter, LinkedIn. Każdy z pluginów jest oznaczony logo, logotypem lub oficjalną widgetem danego portalu społecznościowego. Plugin ten bezpośrednio łączy użytkownika z profilem Orle-Gniazdo.pl na serwerze danego portalu społecznościowego. Portal społecznościowy może wówczas uzyskać i zarejestrować informacje o odwiedzinach Orle-Gniazdo.pl z adresu IP użytkownika, nawet jeżeli użytkownik nie jest zalogowany do danego portalu społecznościowego.

 

§ 7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej polityki prywatności, o czym użytkownicy zostaną poinformowani w Orle-Gniazdo.pl
 2. Niniejsza polityka prywatności wchodzi w życie z dniem 23.04.2018 r.Newsletter

Dzięki powiadomieniom możesz otrzymywać wyjątkowe oferty specjalne jako pierwszy.
Bądź zawsze na bieżąco.

Czytaj więcej

Nota informacyjna